دستگاه دروازه ای مدل RC۳۱۸ در برج مسکونی باران مشهد