استان زنجان،زنجان

نوع دستگاه : کارواش اتوماتیک تونلی ۲۲ متری فول آپشن آدرس : میدان بسیج به طرف جاده تهران جنب نمایندگی مزدا