خراسان رضوی،سرخس

نوع دستگاه : تراک‌واش اتوماتیک سه برسه فول آپشن، داکت ضد عفونی، واتر جت تمام اتوماتیک، آدرس : گمرک ایران ترکمنستان، شهرستان سرخس، منطقه صفر مرزی ایران و ترکمنستان