خراسان رضوی،درگز

نوع دستگاه : تراک‌واش اتوماتیک سه برسه فول آپشن، داکت ضد عفونی آدرس : مرز مشترک ایران و ترکمنستان، شهرستان لطف‌آباد، منطقه صفر مرزی