خراسان رضوی،مشهد-اتوبوسرانی

نوع دستگاه : باس‌واش اتوماتیک دروازه‌ای ساده آدرس : اتوبان امام علی-مشهد