خوزستان،خرمشهر

نوع دستگاه : کارواش اتوماتیک تونلی مدل carensTC830 تاریخ نصب : 1393 آدرس : خرمشهر-میدان کوت شیخ