استان کرمان،رفسنجان

نوع دستگاه : کارواش اتوماتیک دروازه‌ای فول آپشن سه برسه آدرس : خیابان عدالت، عدالت۹، کارواش اتوماتیک نوآوران