استان البرز،کرج

نوع دستگاه : کارواش اتوماتیک تونلی ۱۸متری فول‌آپشن آدرس : میان‌جاده، ابتدای خیابان گلشهر، کارواش اتوماتیک آریا