استان فارس،گراش

نوع دستگاه : کارواش اتوماتیک پنج برسه فول آپشن، زیرشوی اتوماتیک آدرس : خیابان بیمارستان امیرالمومنین، روبه‌روی سوپر رهگذر