خوزستان،ماهشهر

نوع دستگاه : کارواش اتوماتیک دروازه‌ای سه برسه فول آپشن، زیرشوی اتوماتیک آدرس : خیابان جنگل، خیابان شیشه بری جابری، کارواش اتوماتیک آبشار.