ارسال پارت اول دستگاه تونل واش تمام اتوماتیک به شهر زیبای همدان

9 آبان 1395
ارسال پارت اول دستگاه تونل واش تمام اتوماتیک به شهر زیبای همدان

بارگیری پارت اول دستگاه تونل واش تمام اتوماتیک کارنس برای ارسال به شهر همدان، بامداد چهارشنبه ششم آّبان ماه انجام شد.

به زودی پارت دوم دستگاه بارگیری و برای ارسال آماده خواهد شد.