سیستم شستشو و ضد عفونی مرز پرویز خان در شرف تحویل قطعی

10 مرداد 1394
سیستم شستشو و ضد عفونی مرز پرویز خان در شرف تحویل قطعی

پس از آن که در مورخه 94/02/02 توسط تیم فنی کارنس و بعد از تکمیل و راه اندازی دستگاه شستشو و ضد عفونی مرز پر تردد پرویز خان شهرستان قصر شیرین تحویل موقت گردید.بعد از مدتی که بصورت آزمایشی فعالیت نمود ، نواقص مرتفع گردید و این دستگاه در شرف تحویل قطعی و آماده افتتاح رسمی می باشد.