قرارداد بزرگ ترین داکت شستشو و ضد عفونی کشوردر قصر شیرین

24 آبان 1393
قرارداد بزرگ ترین داکت شستشو و ضد عفونی کشوردر قصر شیرین

سازمان محترم همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه پس از ماهها تحقیق در مورد سازندگان و فروشندگان سیستمهای شستشو و ضد عفونی ، به لطف خدا شرکت شهاب ابتکار (کارنس) سازنده و تولید کننده این سیستمها را برای ساخت و اجراء پروژه شستشو و داکت ضدعفونی مرز قصر شیرین ، پرتردد ترین مرز زمینی کشور انتخاب کردند . با عقد این قرارداد که شنبه پس از بازدید نماینده شرکت شهاب ابتکار(کارنس) ازگمرکات کرمانشاه در محل برج همیاری سازمان مذکور و با حضور مدیران ارشد این سازمان به امضاء رسید ، ضمن کامل شدن کلکسیون دستگاههای کارنس در مرزهای کشور عزیزمان ، بار دیگر اهمیت و کیفیت محصولات کارنس به تأیید رسید . امید است که با نصب و راه اندازی این سیستم که بزرگترین سیستم شستشو و ضد عفونی خاورمیانه می باشد گامی بزرگ بسوی پیشرفت و بهداشت ورود و خروج کشور برداشته شود.