نصب داکت ضدعفونی مرز پرویزخان قصر شیرین

2 خرداد 1394
نصب داکت ضدعفونی مرز پرویزخان قصر شیرین

پس از نصب داکت ضد عفونی واقع در بزرگترین مرز زمینی کشور یعنی مرز پرویز خان شهرستان قصر شیرین ، این داکت تستهای اولیه مکانیکی و الکترو نیکی را با موفقیت پشت سر گذاشته که پس از بازدید ریاست محترم سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه آماده افتتاح رسمی و شروع به کار می باشد.