ساخت بزرگترین زنجیرکانوایرحمل کامیون برای اولین باردردنیا

12 بهمن 1394
ساخت بزرگترین زنجیرکانوایرحمل کامیون برای اولین باردردنیا

این زنجیر که برای اولین تراک واش-باس واش تونلی دنیا توسط تیم فنی مهندسی کارنس طراحی وساخته شده است قابلیت کشش 10 تریلی همراه با کانتینر 40 فوت را با بار دارامیباشد.

این تراک واش تونلی که برای اولین باردردنیا ساخته شده است به زودی درمشهد راه اندازی میگردد.

قابل توجه است که هردانه ی این زنجیر وزنی معادل 20 کیلوگرم راداراست که درنوع خودبینظیراست.