عقد قرارداد دو دستگاه کارواش اتوماتیک تونلی در تهران

5 آذر 1394
عقد قرارداد دو دستگاه کارواش اتوماتیک تونلی در تهران

بزرگترین قرارداد کارواش تونلی در ایران,عقدقرارداد همزمان دو دستگاه تونل واش اتوماتیک برای مهمترن پروژه ی شستشوی کشور در  تهران.

لازم به ذکر است این تونل واش ها در مهمترین و کلیدی ترین نقاط کلان شهر تهران خواهند بود.