افتتاح مدرن ترین کارواش دروازه ای اتوماتیک

25 اردیبهشت 1393
افتتاح مدرن ترین کارواش دروازه ای اتوماتیک

افتتاح مدرن ترین کارواش دروازه ای اتوماتیک  در استان فارس شهرستان گراش توسط حاج آقای معصومی و با حضور اعضای محترم شورای شهر گراش و آقایان قنبری و سجادی انجام شد.
در مرحله بعدی هم اولین زیر شور اتوماتیک روی این دستگاه نصب گردید و به بهره برداری رسید.