افتخار ساخت تراک واشهای مشغول به کار ایران

8 مهر 1393

شرکت شهاب ابتکار (کارنس) سازنده تمامی تراک واشهای مشغول به کار در ایران افتخار دارد که اکثر قریب به یقین دستگاه های مکانیزه شستشوی ماشینهای سنگین در ایران را تولید و اجرا کرده است.همچنین بزودی در چند مرز استراتژیک کشور ، سیستم شستشو و ضدعفونی ماشینهای سنگین بصورت تمام اتوماتیک راه اندازی خواهد شد.