قرارداد فروش اولین کارواش اتوماتیک دارای واترجت تلسکوپی

14 فروردین 1395
قرارداد فروش اولین کارواش اتوماتیک دارای واترجت تلسکوپی

عقدقرارداد اولین کارواش تونلی اتوماتیک-کارواش اتوماتیک تونلی-تونل واش اتوماتیک- دارای سیستم واترجت تمام اتوماتیک تلسکوپی درایران

 

این تونل واش بسیارمهم وبزرگ برای اولین بار درتاریخ ساخت کارواش های اتوماتیک تونلی-کارواش های تونلی اتوماتیک-تونل واش اتوماتیک درایران طراحی گشته و دراردیبهشت سال 1395 نصب و به مرحله ی بهره برداری خواهد رسید.

 

این تونل واش دریکی از مراکز مهم استان های کشور اجرا خواهد گردید که به دلیل مشکلاتی دراخذ مجوزها و…. بنا به درخواست خریدار از ذکر نام آن مرکز معذوریم.

متعاقبا در زمان پیاده سازی نام این مرکز اعلام خواهدگردید.