ابرکارواش دنیا درتهران

1 بهمن 1394
ابرکارواش دنیا  درتهران

پس از لغو تحریم ها این پروژه با همکاری یکی ازمدیران خلاق و موفق کشور که درزمینه مدیریت کارواش فعالیتهای بسیاری داشته است درپی برگزاری جلسات متعدد طراحی گردیده و به مرحله ی اجرا رسیده است.

این پروژه عظیم که دردنیا بینظیراست سراسر شمال غرب تهران بزرگ را پوشش میدهد.

دراین ابرکارواش 3 دستگاه تونل واش فول آپشن ساخت شرکت کارنس درکنار هم نصب میگردد.

این تونل واشها بنابر برنامه ریزی های انجام شده در یک زمان نصب وهمزمان راه اندازی خواهندگردید.

لازم به ذکراست این مجموعه ی مدرن که از سری کارواش های 133 میباشدبه یاری خداوند در اسفندماه سال جاری توسط شرکت شهاب ابتکار-کارنس- اجرا میگردد.

هم چنین طبق پیش بینی ها واقدامات انجام شده دراین مجموعه هیچ گونه ترافیکی باعث معطلی مشتریان نشده ودرکوتاه ترین زمان ممکن عملیات شستشو انجام وبه پایان میرسد.

این مهم که باعث افتخار کارنس میباشد به یاری خداونددر چندین زمینه ثبت بین المللی خواهدگردید.