بازدید دوره ای کارنس

3 تیر 1393
بازدید دوره ای کارنس

شرکت کارنس در جهت رفاه حال مشتریان بعد از ماه مبارک رمضان سرویس دوره ای خود را بصورت کامل در دوره گارانتی هر 2ماه یکبار انحام خواهد داد.