عقد قرارداد پیشرفته ترین پروژه ی شستشوی اتوماتیک آسیا

23 مهر 1394
عقد قرارداد پیشرفته ترین پروژه ی شستشوی اتوماتیک آسیا

طبق این خبر عقد قرارداد بزرگترین و پیشرفته ترین پروژه ی شستشوی اتوماتیک آسیا را اعلام میداریم.

مفتخریم که این دستگاه اولین تراک واش تونلی تمام اتوماتیک دردنیا میباشد.

این تراک واش مجهز به 10 برس است که به صورت اتوماتیک کارمیکند. و عملکرد آن مانند تونل واش سواری است اما با اختلاف سایز چند برابر.