بارگیری کارواش اتوماتیک تونلی لرستان

2 آذر 1394
بارگیری کارواش اتوماتیک تونلی لرستان

بارگیری و حمل اولین وبزرگترین کارواش اتوماتیک تونلی استان لرستان و آغاز مراحل نصب  آن در شهرستان ازنا.