نصب اولین کارواش اتوماتیک تونلی در لرستان

25 آذر 1394
نصب اولین کارواش اتوماتیک تونلی در لرستان

اولین تونل واش اتوماتیک لرستان به مرحله ی نصب رسیده است.و بدینوسیله میتوانیم خدمتی دیگر را برای هم وطنان عزیزمان انجام دهیم.