اولین و مدرنترین تونل واش استان خوزستان

3 تیر 1393
اولین و مدرنترین تونل واش استان خوزستان

عقد قرارداد ساخت و نصب اولین و مدرنترین تونل واش استان خوزستان توسط گروه بازرگانی شرکت شهاب ابتکار (کارنس) .