و اینبار در کرج خواهیم بود

3 آبان 1395

به یاری خداوند این بار درکرج همراهتان خواهیم بود.توافق یادشده به ما این امکان را میدهد که بار دیگر خدمتی بزرگ را در یکی از بزرگترین استانهای کشور انجام دهیم.

بنابراین در عرض چند ماه آتی با یکی از بهترین دستگاههای تونل واش اتوماتیک carens در خدمتتان خواهیم بود.امید است این تونل واش carens به مانند گذشته رضایت مدیر مجموعه کرج و شما مشتریان عزیز را فراهم بیاورد.