ارسال تونل واش بزرگ استان اصفهان

12 دی 1394
ارسال تونل واش بزرگ استان اصفهان

 

به لطف خداوند و باهمت شبانه روزی تیم فنی کارنس ،تونل واش بزرگ و فول آپشن استان اصفهان ارسال شد.

این دستگاه که از نظر ابعاد و امکانات رتبه ی اول در ایران را داراست ،توسط 3 تریلی راهی محل نصب شد که انشاءالله بزودی مراحل نصب آن انجام خواهدگردید.