راه اندازی کامل تونل واش گلپایگان

14 بهمن 1394
راه اندازی کامل تونل واش گلپایگان

پس از نصب کامل بزرگترین و پیشرفته ترین تونل واش آسیا در گلپایگان که شامل بیشترین آپشن شستشودرایران میباشد،شروع نصب نرم افزار آن ازدیروزآغاز گشته است.

لازم به ذکراست نصب نرم افزار این دستگاه به دلیل وسعت آن 48 ساعت به طول می انجامد.وتاکنون برای شستشوی آزمایشی ،300 خودروی مختلف به طورکامل شسته شده است.

هم چنین افتتاح این دستگاه به زودی به صورت رسمی انجام می شود این دستگاه بسیارزیبا شامل 2 رنگ مجزاوشامل آپشن های کف رنگی -زیرشور-میتر-چرخ شور-رکاب شور- سه یونیت شستشو-واکس گرم-پولیش- تابلوی ورودی -روتکس معلق-خشک کن 6 موتوره متحرک-قفل ایمنی وکانوایری به طول 30 متر میباشد.