اعزام گروه فیلمبرداری به شهرستان گلپایگان

19 بهمن 1394
اعزام گروه فیلمبرداری به شهرستان گلپایگان

این گروه بسیارحرفه ای به مدیریت آقای ادیبی وکارگردانی آقای کرم زاده برای فیلم برداری ازدستگاه گلپایگان در محل مستقر گردیده اند و به مدت سه روز مشغول به ساخت اولین فیلم حرفه ای کارواش اتوماتیک درایران میباشند.

این ویدیوکلیپ به صورت HD درحال ضبط  است وبه امیدخدا تا ده روز آینده دروب سایت www.carensco.com و سایت Aparat به نمایش گذاشته خواهدشد.

لازم است یادآورشویم علت انتخاب گلپایگان برای ساخت این فیلم،بزرگ وحرفه ای بودن دستگاه وهمچنین ساختمان مدرن آن میباشد.

آن میباشد.