عقد قرارداد تونل واش شماره 2 پیشرفته زنجان

10 تیر 1394
عقد قرارداد تونل واش شماره 2 پیشرفته زنجان

دومین تونل واش زنجان

 

ضمن بازدید مدیر عامل شرکت شهاب ابتکار (کارنس) از دستگاه تونل واش اتوماتیک زنجان ، قرارداد تونل واش پیشرفته تری در شهر زنجان منعقد شد که این قرارداد زنجان را به پیشرفته ترین شهرستان در زمینه شستشوی مکانیزه تبدیل می کند.