انتخاب مدیر نمونه کارواش توسط کارنس

15 تیر 1394
انتخاب مدیر نمونه کارواش توسط کارنس

شرکت شهاب ابتکار جناب آقای فهمی مدیریت محترم کارواش امین در زنجان را بعنوان مدیر نمونه انتخاب و ضمن بازدید از این کارواش از زحمات ایشان تشکر کرد.کارواش امین زنجان در مدت کوتاهی با روشهای نوآورانه مدیریتی خود توانسته است ضمن اعتمادسازی ، متوسط شستشوی خود را در شهرستان زنجان از 50 ماشین در روز به 95 ماشین برساند. همچنین این کارواش رکورد شستشوی 480 ماشین در یک روز را ثبت کرده است. از دیگر نوآوریهای انجام شده کارواش امین می توان به کیفیت و سرعت سرویس دهی ، تبلیغات بسیار کم هزینه و تأثیر گذار ، همچنین قرارداد شستشوی خودرو  با ادارات و نهادها نام برد. همچنین ایشان همکاری شهرداری محترم زنجان و سازمان آب در رسیدن به این موفقیتهای مهم را بسیار تأثیر گذار دانستند. برای ایشان آرزوی موفقیت روز افزون و توفیق در کارها را خواستاریم.