قرارداد تونل واش پاسداران-تهران

8 تیر 1395
قرارداد تونل واش پاسداران-تهران

این قرارداد برای نصب یک تونل واش بسیار پیشرفته به همراه سیستم داخل شوئی اتوماتیک در یکی از بهترین و محدودترین املاک دارای ورودی ، خروجی مجزا در تهران واقع در محدوده ی پاسداران منعقد شده است. در حال حاضر این پروژه در مرحله نماکاری می باشد.لازم به ذکر است که این کارواش دارای سیستم تصفیه آب نیز می باشد.