شروع کار تونل واش پاسداران تهران

17 مرداد 1395
شروع کار تونل واش پاسداران تهران

این تونل واش که جزء 5 کارواش مجهز و پیشرفته ی ایران است، قابلیت شستشوی 1000 اتومبیل در روز را دارد.