اتمام نصب تونل واش یافت آباد تهران

19 مرداد 1395
اتمام نصب تونل واش یافت آباد تهران

قابل توجه مردم عزیز منطقه یافت آباد تهران
نصب تونل واش اتوماتیک کارنس در بلوار معلم یافت آباد تهران به پایان رسید؛ این کارواش پیشرفته ظرف پنج روز آینده شروع به کار خواهد کرد.