ارسال دومین پارت از محموله کارواش تونلی تمام اتوماتیک قم

19 آذر 1393
ارسال دومین پارت از محموله کارواش تونلی تمام اتوماتیک  قم

بعد از ارسال اولین پارت از محموله کارواش اتوماتیک تونلی قم در مورخه 17 آذر، دومین محموله از این دستگاه شب گذشته در محل کارخانه بارگیری و برای نصب به شهرستان قم ارسال گردید.24-9-93 .