اولین تونل واش استان قزوین

3 تیر 1393
اولین تونل واش استان قزوین

عقد قرارداد ساخت و نصب اولین و مدرنترین تونل واش استان قزوین توسط گروه بازرگانی شرکت شهاب ابتکار (کارنس) .