آماده شدن محل نصب تونل واش قزوین

20 خرداد 1394
آماده شدن محل نصب تونل واش قزوین

پس از اتمام کف سازی ، نصب اسکلت سالن کارواش بزرگ قزوین مراحل پایانی خود را میگذارند و کم کم محل نصب دستگاه کارواش تونلی  آماده می شود. به امید خدا از اواخر خرداد ماه 94 نصب این تونل واش که اولین و مدرن ترین کارواش تونلی در استان قزوین می باشد ، شروع میشود.انشاء الله در آینده نزدیک شاهد افتتاح آن خواهیم بود.