اولین تونل واش اتومات استان قزوین

9 تیر 1394
اولین تونل واش اتومات استان قزوین

اولین تونل واش پیشرفته اتومات استان قزوین در مرکز استان یعنی شهرستان قزوین در حال نصب است ، این تونل واش پیشرفته که دارای ظاهری بسیار جذاب می باشد در این استان برای اولین بار نصب و در نوع خود بی نظیر می باشد.