نوسازی دستگاه دروازه ای کریست مشهد

7 آبان 1393
نوسازی دستگاه دروازه ای کریست مشهد

قرارداد نوسازی دستگاه کارواش کریست مشهد واقع در بلوار معلم توسط شرکت شهاب ابتکار (کارنس) بسته شد.براساس این قرارداد دستگاه مذکور که یکی از دستگاه های پرکار می باشد به شرح تعویض برسها و نازلها ، سرویس مدار برق و پنوماتیک ، تعمیر گیربکسها و تعویض قابهای دستگاه به روز رسانی خواهد شد.با اجرای این پروژه توسط مهندسین و تیم فنی شهاب ابتکار (کارنس) ، کارواش فوق جان تازه ای گرفته و چندین سال دیگر خدمت گزار مردم خوب مشهد خواهد بود.