اعزام گروه نصب کارنس به کرج

7 اردیبهشت 1395
اعزام گروه نصب کارنس به کرج

با همکاری مدیریت محترم مجموعه ی کارواش اتوماتیک کرج،آقای رضایی و انجام مراحل آماده سازی مجموعه توسط ایشان،اکنون این دستگاه کارواش اتوماتیک تونلی-تونل واش توماتیک-کارواش تونلی اتوماتیک- به سرعت توسط تیم فنی کارنس درحال نصب میباشد.

وامیدداریم که این مجموعه بتواند در بازه ی 20 روز آینده خدمت رسانی اش را به شما عزیزان آغاز نماید.