استفاده از اینورتر برای تمامی حرکتهای دستگاه به منظور کاهش انرژی

23 مهر 1393
استفاده از اینورتر برای تمامی حرکتهای دستگاه به منظور کاهش انرژی

استفاده از اینورتر برای تمامی حرکتهای دستگاه به منظور صرفه جویی در انرژی برای اولین بار در کشور توسط شرکت شهاب ابتکار صنعت بهنام بر روی کارواشهای تولیدی برند ایرانی و اختصاصی خود  carens صورت گرفت.