اجرای اولین تونل واش جهان در برج مسکونی

13 تیر 1395
اجرای اولین تونل واش جهان در برج مسکونی

قراردادی مبنی بر اجرای یک تونل واش بسیار پیشرفته به طول 25 متر در برج 34  طبقه ی آرمیتاژ منعقد شد.

این تونل واش برای اولین بار در جهان در یک ساختمان اجرا خواهد شد. قبلا نیز نمونه ی این پروژه البته بصورت دستگاه دروازه ای توسط کارنس در برج مسکونی باران انجام پذیرفت. لازم به توضیح است برج اداری آرمیتاژ بزرگترین برج اداری شرق کشور می باشد.