بزرگترین و مدرن ترین تونل واش غرب اسیا

25 اردیبهشت 1393
بزرگترین و مدرن ترین تونل واش غرب اسیا

ساخت بزرگترین و مدرن ترین تونل واش غرب اسیا و نصب آن بزودی در استان قم توسط گروه فنی مهندسی کارنس