کارنس رکورد دار نصب کارواش اتوماتیک

14 تیر 1394
کارنس رکورد دار نصب کارواش اتوماتیک

شرکت شهاب ابتکار صنعت بهنام با برند اختصاصی و ثبت شده carens (کارنس) توانسته است در مدت دو سال بیشترین کارواش اتوماتیک در ایران را تولید و نصب کند.