تونل واش مدرن و زیبا این بار در سرخس

5 شهریور 1394
تونل واش مدرن و زیبا این بار در سرخس

قرارداد یک دستگاه تونل واش برند carens با طراحی جدید و بسیار زیباتر ، این بار برای شهرستان مهم اقتصادی و استراتژیک سرخس بسته شد. با این قرارداد شهرستان سرخس در عرصه شستشوی مکانیزه خودرو در خراسان رضوی پیشتاز خواهد بود.این تونل واش اولین و مدرن ترین دستگاه در خراسان رضوی است.