کارواشهای اتوماتیک کارنس در بیشتر استانهای کشور

25 شهریور 1394
کارواشهای اتوماتیک کارنس در بیشتر استانهای کشور

انواع مختلف دستگاه های شستشوی مکانیزه برند  carens در 20 استان کشور که تقریبا اکثر استانهای کشور را شامل می شود تا کنون نصب و راه اندازی شده است.

در میان این استانها استان خوزستان با بیشرین دستگاه نصب شده در صدر است.به امید روزی که carens در تمامی شهرستانهای ایران عزیز و فراتر از مرزها بدرخشد.