گزارش فنی شهاب ابتکار-کارنس

10 دی 1394
گزارش فنی شهاب ابتکار-کارنس

دستگاه های ذیل تولیدشده و به ترتیب نصب خواهند شد و مراحل انجام به ترتیب زیر خواهند بود.

تونل واش قزوین                                           راه اندازی

تونل واش لرستان                                             نصب

تونل واش گلپایگان                                            نصب

تونل واش کرج                                               اتمام تولید

تونل واش اهواز                                            اتمام تولید

تراک واش تونلی پایانه مشهد                       درحال تولید

تونل واش سرخس                                        درحال مونتاژ

تونل واش تهران-پاسداران                         درحال مونتاژ

تونل واش تهران-صادقیه                             در حال تولید

تونل واش اهواز-شماره 2                            در حال تولید

 

ضمنا به دلیل ترافیک تولید ونصب وهمچنین استقبال شما هموطنان عزیز این شرکت, قراردادهای جدید را برای تحویل ازمرداد ماه 1395 تنظیم خواهدکرد.