پیاده سازی کارواش تونلی اتوماتیک-تونل واش اتوماتیک ازنا-لرستان

27 اسفند 1394
پیاده سازی کارواش تونلی اتوماتیک-تونل واش اتوماتیک ازنا-لرستان

پس از اتمام زیرسازی دستگاه کارواش تونلی اتوماتیک-کارواش اتوماتیک تونلی-تونل واش اتوماتیک- شهرستان ازنا ودرنهایت ساخت سالن این مجموعه بسیاربزرگ ومدرن توسط مدیریت این پروژه، هم اکنون تیم فنی کارنس برای اجراوآماده سازی این مهم در این شهرستان مستقرگردیده است.ودستگاه درمراحل تست نهایی میباشد.

این تونل واش اتوماتیک-کارواش اتوماتیک تونلی-کارواش تونلی اتوماتیک- پس از اضافه کردن آپشن های جدید درمتمم قرارداد،به یک تونل واش فول آپشن تبدیل گردیده است وهم اکنون درمراحل نهایی نصب قراردارد.

 

همچنین افتتاحیه ی این دستگاه به زودی باحضورمقامات شهرستان ازنا-استان لرستان- انجام خواهدگردید.

 

درضمن لازم به ذکر است که میتوان از این دستگاه کارواش اتوماتیک تونلی-تونل واش اتوماتیک-کارواش تونلی اتوماتیک- Automatic Tunnewash به عنوان اولین ومدرن ترین کارواش تونلی اتوماتیک در غرب کشور نام برد.

اعلام میداریم این تونل واش اتوماتیک-کارواش اتوماتیک تونلی-کارواش تونلی اتوماتیک- قبل از نوروز سال 1395 درشهرستان ازنا استان لرستان به بهره برداری خواهدرسید.

 

 

میتوانید

برای دیدن مجموعه ی کامل عکسهای دستگاه کارواش تونلی اتوماتیک-تونل واش اتوماتیک-کارواش اتووماتیک تونلی-شهرستان ازنا-لرستان میتوانید از لینک زیر استفاده نمایید.

مجموعه ی کامل عکسهای دستگاه کارواش تونلی اتوماتیک-تونل واش اتوماتیک-کارواش اتوماتیک تونلی-تونل واش اتوماتیک-ازنا-لرستان