نصب دستگاه تونل واش پیشرفته کارنس در مرکز استان خوزستان (اهواز)

4 مرداد 1395
نصب دستگاه تونل واش پیشرفته کارنس در مرکز استان خوزستان (اهواز)

مژده به ساکنین محترم شهر اهواز

دستگاه تونل واش پیشرفته ی کارنس در مرکز استان خوزستان، شهر اهواز، در مراحل آخر نصب و راه اندازی می باشد.

این پروژه که در بلوار معلم واقع شده است در پانزده روز آینده به بهره برداری خواهد رسید.