آموزش پرسنل کارواش برج باران توسط مهندس فنی کارنس

2 خرداد 1394
آموزش پرسنل کارواش برج باران توسط مهندس فنی کارنس

یکی از به روز ترین دستگاه های کارواش اتوماتیک دروازه ای در سال 1393 دستگاه نصب شده در برج باران 2 مشهد می باشد که بعد از نصب و راه اندازی و تست های مختلف و طی کردن فعالیت آزمایشی ، مهندسین فنی شرکت شهاب ابتکار صنعت بهنام (کارنس) بطور کامل و جامع توضیحات فنی و کارکرد دستگاه را به اپراتور و پرسنل کارواش برج مذکور ارائه دادند.